Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

SND - Svensk nationell datatjänst

En nationell infrastruktur som syftar till att möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga discipliner. SND har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata. SND är Sveriges Service Provider i CESSDA ERIC. 

SND är en samordnad nationell infrastruktur som syftar till att möjliggöra bevarande av och tillgång till forskningsdata av hög kvalitet från ett flertal vetenskapliga discipliner, detta bl.a. genom att tillhandahålla och utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata.

SND tar i dagsläget emot forskningsdata direkt från forskare eller forskargrupper och gör dem tillgängliga via SND:s metadataportal och repositorium. För att möta kommande krav om öppen tillgång till forskningsdata utvecklas verksamheten till en distribuerad storskalig modell i samarbete med ett flertal av Sveriges lärosäten. SND är Sveriges tillhandahållare i CESSDA-ERIC. 

Läs mer på SND:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 21 september 2018

Uppdaterad den 17 april 2020

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.