Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

SND - Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som stödjer tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata. Genom SND:s söktjänst är det enkelt att hitta, använda och citera forskningsdata från alla vetenskapsområden.

SND finns i hela Sverige genom ett omfattande nätverk av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer. Tillsammans med detta nätverk arbetar SND för att skapa ett distribuerat system av certifierade datarepositorier med SND-kontoret som central nod. Certifieringen innebär att forskningsdata hanteras, lagras och görs tillgängliga på ett säkert och hållbart sätt, idag och för framtiden. SND samarbetar även med flera internationella aktörer för att främja tillgång till forskningsdata globalt.

SND styrs av ett konsortium bestående av nio svenska lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet och SND:s kontor ligger i Göteborg. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet.

Svensk nationell datatjänst (SND) Länk till annan webbplats.

SND:s söktjänst Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den