Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Isbrytaren Oden

Oden erbjuder en forskningsinfrastruktur med möjligheter för mångfacetterade studier av atmosfären, havet, kryosfären, marina ekosystem samt havsbottnarnas sediment och geologi.

Isbrytaren är ett av få forskningsfartyg i världen som kan operera i de Arktiska och Antarktiska havens svåra isförhållanden. Fartyget ägs av Sjöfartsverket och hyrs ut till Polarforskningssekretariatet för forskningsändamål. Allt sedan den första expeditionen till Arktis 1991 har forskningsutrustningen ombord utökats och utvecklats. I forskningsinfrastrukturen idag ingår meteorologiska och oceanografiska instrument, avancerade ekolodssystem för kartering av havsbotten och vattenmassan, vinschar för vatten- och sedimentprovtagning, samt laboratoriefaciliteter. Tillgången till Oden har lett till att Sverige kunnat erbjuda en kombination av en kraftfull isbrytare med modern forskningsutrustning inte bara till forskare verksamma i Sverige utan även internationellt, vilket stärkt svensk forskning inom området.

Vetenskapsrådet finansieringar tillsammans med de sex ingående universiteten och myndigheterna investeringar i ny forskningsutrustning ombord, medan Polarforskningssekretariatet står för hyra och drift av Oden under expeditionerna.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen