Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

BioMS – en nationell infrastruktur i biologisk masspektrometri

BioMS erbjuder tillgång till avancerad utrustning, metodutveckling och kompetens inom masspektrometri och relaterade teknikplattformar för forskning inom biologi och medicin.

BioMS är en nationell distribuerad infrastruktur för biologisk masspektrometri och proteomik med noder vid universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm. Var och en av noderna är specialiserad på olika tekniker för att tillgodose behoven hos det svenska forskarsamhället. Med de tekniker som erbjuds, t.ex. kemisk proteomik, glykomik och proteogenomik, kan biologiskt intressanta proteiner identifieras och studeras kvalitativt och kvantitativt. Vidare kan olika modifieringar såsom glykosylering och fosforylering analyseras samt interaktioner mellan molekyler studeras. De i BioMS ingående noderna samarbetar för att bland annat ge adekvat stöd till användare och organisera utbildning inom avancerad masspektrometri.

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla avancerad infrastruktur för masspektrometri, inklusive utrustning, metodutveckling och kompetens, för forskning inom livsvetenskaper, biologi, medicin och hälsa. Tillträde till infrastrukturen ges genom ett ansökningsförfarande där projektförslagen prioriteras och matchas mot tillgänglig utrustning.

Masspektrometri har i den postgenomiska eran och genom förbättrade instrument och tekniker fått en ökande betydelse och är numera ett nödvändigt redskap inom biologisk och medicinsk forskning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen