Observera att öppningsdatum har ändrats från 13 januari 2021 till 2 december 2020!

Kommande utlysning

02 december - 16 februari 2021

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på denna plats när utlysningen öppnar.

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur.

Totalt omfattas 32 områden och befintliga forskningsinfrastrukturer av utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Läs mer om vilka som kan söka.

Den 3 november anordnas ett informationsmöte för de områden och forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen.

Pdf / utskrift