Observera att öppningsdatum har ändrats från 13 januari 2021 till 2 december 2020!

Stängd utlysning

02 december - 16 februari 2021

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur.
Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera kostnader för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur. Det är bara möjligt att söka bidrag för de forskningsinfrastrukturer/områden som listas i utlysningstexten.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Infrastruktur av nationellt intresse

Söks av: Organisation

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-6 år

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2022

Ansökningsperiod: 2 december 2020 (kl. 14.00) – 16 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2021

Att notera:

  • Nytt i denna utlysning är att intervjusteget har ersatts med kompletterande frågor till sökande och att bidragstiden är 1-6 år.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.