Sunet (Swedish University Computer Network) under scrutiny

Evaluation report from the international expert panel

Universities and university colleges are undergoing transformation in Sweden. The number of students is increasing steadily. New strategic initiatives and reforms are under way, with the intention of promoting scientific excellence and making Sweden’s research sector more competitive. Collaborations across borders are becoming increasingly common. Massive volumes of data are constantly generated by experiments and surveys. The need for high capacity and robust network connectivity is more important than ever. In that context, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) initiated an evaluation of Sunet, the Swedish University Computer Network) which is the national research and education network (NREN) of Sweden.

Sunet has operated under the auspices of the Council since 2001. An international panel of recognised experts was invited to evaluate Sunet and to give advice as to how Sunet should develop to meet these new challenges. The conclusions and recommendations of the panel provide significant guidance for future decisions and are presented in this report.

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...