Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

NEAR - National E-Infrastructure for Ageing Research

En infrastruktur under uppbyggnad som via en integrering av flera nationella longitudinella populationsbaserade projekt om åldrande och hälsa bland annat ska främja och underlätta svensk äldreforskning och öka kvaliteten och generaliserbarheten av forskningsresultat. 

National E-Infrastructure for Ageing Research, NEAR, är en forskningsinfrastruktur under uppbyggnad som via en integrering av flera nationella longitudinella populationsbaserade projekt och databaser om åldrande och hälsa bl.a. ska främja och underlätta svensk äldreforskning, öka kvaliteten och generaliserbarheten av forskningsresultat samt intensifiera internationella samarbeten.

Syftet med NEAR är att utveckla en teknisk plattform för att hantera och samordna högkvalitativa befolkningsbaserade databaser i Sverige, för att ge forskarna tillgång till informationen och därmed skapa förutsättningar för framtida högkvalitativ forskning.

I NEAR integreras projekten/databaserna:

  • minnesförändringar över tid, Betula
  • Kungsholmen Project, KP
  • Swedish National Study on Aging and Care (Kungsholmen, Nordanstig, Blekinge, Skåne), SNAC 
  • Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old, Sweold
  • Screening Across the Lifespan of Twins, SALT 
  • Swedish Adoption /Twin Study of Aging, SATSA 
  • Centre for Ageing and Health/Gothenburg Population Studies, AGECAP
  • Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly, GENDER
  • Survey of Health and Retirement in Europe, SHARE. 

Publicerad den

Uppdaterad den