Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsiktiga planeringen av resurser till forskningsinfrastruktur.

Avancerad forskningsinfrastruktur är en förutsättning för forskning av högsta kvalitet och avgörande för att Sverige ska kunna bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning.

– Vi är glada att regeringen har hörsammat behovet av långsiktiga investeringar i Sveriges forskningsinfrastrukturer. Regeringens förändring ökar vår flexibilitet och våra möjligheter att hitta långsiktiga lösningar, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Vetenskapsrådet lyfter behovet av långsiktighet i finansieringen av forskningsinfrastruktur i vårt inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Regeringens pressmeddelande om förändringen i Vetenskapsrådets instruktion Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

    Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

  2. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

  3. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

Till toppen