Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen vid nationella forskningsinfrastrukturer

Syftet med utlysningen är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT) genom att finansiera aktiviteter hos nationella forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag från Vetenskapsrådet.

Aktiviteterna ska vara utformade för att öka intresset och locka nya grupper av elever att välja MINT-ämnen i gymnasiet eller vid högre studier.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: MINT (Matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, teknikvetenskap)

Söks av: Organisation som har ett pågående bidrag till infrastruktur av nationellt intresse från Vetenskapsrådet. Koordinator för aktiviteterna bjuds in som projektledare för ansökan

Medverkande forskare: Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1-2 år efter inbjudan från Vetenskapsrådet.

Bidragsbelopp: Minst 200 000 kronor per år, max 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 1 000 000 kronor per år i 2 år

Bidragsperioden startar: 2020

Ansökningsperiod: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av maj 2020

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.