Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

MONA - Microdata On-Line Access

SCB:s standardverktyg för tillgängliggörande av mikrodata i syfte att ge forskare i Sverige effektivare och billigare åtkomst till väldokumenterade och kvalitetssäkrade registerdata.

Microdata On-Line Access, MONA, är SCB:s standardverktyg för tillgängliggörande av mikrodata. Vetenskapsrådet delfinansierar systemet i syfte att ge forskare i Sverige effektivare och billigare åtkomst till väldokumenterade och kvalitetssäkrade registerdata. 

Läs mer på MONA:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 21 september 2018

Uppdaterad den 06 november 2018

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.