Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

NMI – Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna 

Erbjuder tillgång till utrustning och spetskompetens inom avancerad mikroskopi för livsvetenskaperna.

National Microscopy Infrastructure, NMI, är en distribuerad infrastruktur för avancerad mikroskopi för forskning inom livsvetenskaperna. Noder finns vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet. Vid var och en av noderna finns en kombination av spetsutrustning och kompetens inom olika mikroskopitekniker. Infrastrukturen tillhandahåller till exempel superresolutionsmikroskopi, intravital mikroskopi, multimodal avbildning, kryoelektronmikroskopi, STED (stimulated emission depletion) och korrelativ elektronmikroskopi. NMI ger användarstöd och tillgång till högspecialiserad utrustning och spetskompetens inom området. Infrastrukturen samordnar även nationellt och internationellt kunskapsutbyte inom området.

Tillträde till infrastrukturen ges genom ett ansökningsförfarande där projektförslagen prioriteras och matchas mot tillgänglig utrustning.

Publicerad den

Uppdaterad den