Stängd utlysning

16 januari - 19 februari 2019

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur.

Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera kostnader för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur. Det är endast möjligt att söka bidrag för de forskningsinfrastrukturer/områden som listas i utlysningstexten.

Stödform

Infrastrukturstöd

Område

Forskningsinfrastruktur 

Inriktning

Infrastruktur av nationellt intresse

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-8 år

Utlysningen stänger

19 februari 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i december 2019

Bidragsperioden startar

Tidigast januari 2020

Att notera!

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av informationen i vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster.
  • Ange inte någons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Nyheter i denna utlysning är att det inte längre är krav på att ett konsortium står bakom ansökan, att alla sökande kommer att kallas till en intervju och att forskningsinfrastrukturer med ett pågående bidrag ska beskriva sin verksamhet under den tidigare bidragsperioden i en bilaga till ansökan.

Hela utlysningstexten

Till toppen