Rådgivande grupper till RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, har fyra rådgivande grupper som bidrar med expertkunskap inom sina olika områden. Ledamöterna i grupperna utses av RFI.

Till RFI hör tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stödjer rådet i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

De tre rådgivande grupperna är indelade efter karaktären på forskningsinfrastrukturerna. Deras uppgift är att ge RFI expertstöd i utredningar och strategiarbete och på andra sätt främja utvecklingen av forskningsinfrastruktur inom olika områden. De bedömer också förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur.

I varje rådgivande grupp finns ledamöter som har kompetens inom e-infrastruktur. Ett urval av dem bildar tillsammans ett e-infrastrukturutskott där både övergripande och mer specifika frågor som rör e-infrastruktur kan lyftas. Även e-infrastrukturutskottet hjälper till att bedöma förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till e-infrastrukturer.

Rådgivande grupper

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift


Kontakt

Frågor om RFI:s rådgivande grupper

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Bidra in kind till ESS

    Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

  2. Framtida behov av XFEL

    Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.