Rådgivande grupper till RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, har fyra rådgivande grupper som bidrar med expertkunskap inom sina olika områden. Ledamöterna i grupperna utses av RFI.

Till RFI hör tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stödjer rådet i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

De tre rådgivande grupperna är indelade efter karaktären på forskningsinfrastrukturerna. Deras uppgift är att ge RFI expertstöd i utredningar och strategiarbete och på andra sätt främja utvecklingen av forskningsinfrastruktur inom olika områden. De bedömer också förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur.

I varje rådgivande grupp finns ledamöter som har kompetens inom e-infrastruktur. Ett urval av dem bildar tillsammans ett e-infrastrukturutskott där både övergripande och mer specifika frågor som rör e-infrastruktur kan lyftas. Även e-infrastrukturutskottet hjälper till att bedöma förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till e-infrastrukturer.

Rådgivande grupper

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift


Kontakt

Frågor om RFI:s rådgivande grupper

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  3. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.