Rådgivande grupper till RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, har fyra rådgivande grupper som bidrar med expertkunskap inom sina olika områden. Ledamöterna i grupperna utses av RFI.

Till RFI hör tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stödjer rådet i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

De tre rådgivande grupperna är indelade efter karaktären på forskningsinfrastrukturerna. Deras uppgift är att ge RFI expertstöd i utredningar och strategiarbete och på andra sätt främja utvecklingen av forskningsinfrastruktur inom olika områden. De bedömer också förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur.

I varje rådgivande grupp finns ledamöter som har kompetens inom e-infrastruktur. Ett urval av dem bildar tillsammans ett e-infrastrukturutskott där både övergripande och mer specifika frågor som rör e-infrastruktur kan lyftas. Även e-infrastrukturutskottet hjälper till att bedöma förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till e-infrastrukturer.

Rådgivande grupper

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift


Kontakt

Frågor om RFI:s rådgivande grupper

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor