Forskningsinfrastruktur

Life science

Forskningsinfrastruktur

Life science

NBIS och Elixir – National Bioinformatics Infrastructure Sweden

En distribuerad infrastruktur som tillhandahåller bioinformatiksstöd inom genomik, proteomik, metabolomik, systembiologi och datahantering. NBIS är svensk nod i Elixir som är en distribuerad europeisk bioinformatikinfrastruktur för biologisk information inklusive data, analysverktyg och utbildning. Stödjer forskning inom livsvetenskaper, medicin, miljö, och jordbruk.

National Bioinformatics Infrastructure Sweden, NBIS, är en distribuerad forskningsinfrastruktur som tillhandahåller bioinformatikstöd för svensk livsvetenskapsforskning. En stor del av verksamheten fokuserar på bioinformatikstöd inom DNA- och RNA-sekvenseringsprojekt, men NBIS erbjuder även stöd inom exempelvis proteomik, metabolomik och systembiologi. Infrastrukturen ger tillgång till en mängd verktyg (mjukvara, algoritmer) samt tillhörande användarsupport och utbildning. NBIS är den svenska kontaktpunkten för den europeiska bioinformatikinfrastrukturen Elixir.

Elixir är en distribuerad infrastruktur för bioinformatik och biologisk information med noder i för närvarande 21 länder, inkluderande ledande bioinformatikcentrum i Europa. Verksamheten koordineras från ett centralt nav placerat vid European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) i Cambridge. Elixir samordnar och integrerar resurser som noderna sedan gör tillgängliga till medlemsländernas användare. Elixir tillhandahåller därigenom till exempel biologiska data, verktyg för att analysera biologiska data, resurser för datalagring och beräkning, samt utveckling av metoder och standarder för detta, och relaterad utbildning. Sverige bidrar till Elixir bland annat med projektet Human Protein Atlas som syftar till att kartlägga det mänskliga proteomet.

Publicerad den

Uppdaterad den