Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

NAISS – Nationell Akademisk Infrastruktur för Superdatorer i Sverige

Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden. Samordnar nationellt avancerat användarstöd både för nationella datorresurser och andra resurser inom högprestandaberäkningar, såsom EuroHPC.

Publicerad den

Uppdaterad den