Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

HUMINFRA

Infrastrukturen HUMINFRA syftar till att skapa en webbaserad informationsportal som sammanställer och länkar till digitala resurser.

HUMINFRA kombinerar högt specialiserad expertis från 12 lärosäten och organisationer, dels inom Digital Humaniora med fokus på e-vetenskapligt/digitalt material, verktyg och kritiska tolkningsperspektiv, dels inom bredare fält som arbetar med experimentella och kvantitativa metoder, sensor-baserade data och realtidsanalyser.

Syftet med HUMINFRA är att skapa en så kallad WIP, web based information platform, som sammanställer och länkar till befintliga digitala/e-vetenskapliga resurser och utbildningsmöjligheter i Sverige. HUMINFRA kommer även att genomföra en nationell undersökning bland forskare om vilka verktyg och utbildningar som saknas, och baserat på denna undersökning utveckla nya verktyg och nationella utbildningsmöjligheter som blir allmänt tillgängliga.

Publicerad den

Uppdaterad den