Stängd utlysning

29 april - 25 augusti 2020

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Tillgängliggörande av infrastruktur

Söks av: Enskild forskare eller organisation

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt cirka 40 miljoner har avsatts för utlysningen och minst 5 bidrag kan komma att finansieras.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 29 april 2020 (kl. 14.00) – 25 augusti 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:

  • Ansökan kan lämnas in av en organisation eller av en enskild forskare. Ansökans betydelse påverkas inte av vilken typ av sökande som lämnar in ansökan.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.