Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sverige blir värd för en ny EuroHPC-superdator

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) har utsett Linköpings universitet till värd för Arrhenius, en ny medelstor superdator i världsklass.

Den medelstora superdatorn, som Linköpings universitet blir värd för, kommer att kunna utföra över tio miljoner miljarder operationer per sekund. Datorn är uppkallad efter Carl Axel Arrhenius, en svensk geolog och kemist som upptäckte gadolinit 1787.

Liksom de befintliga EuroHPC-superdatorerna kommer den nya vara tillgänglig för många olika användare inom forskarvärlden, industrin och offentlig sektor runt om i Europa.

Arrhenius kommer att kunna hantera artificiell intelligens/maskininlärning och andra kapacitetskrävande applikationer som kräver hög minnesbandbredd och snabb dataöverföring. Superdatorn kommer också kunna leva upp till de höga nivåer av säkerhet och integritet som krävs för forskning som baseras på data om individer och på produktutveckling vid privata företag.

Tillämpningarna finns inom ett brett spektrum av områden. De kan handla om allt från att designa mediciner och nya material till att bekämpa klimatförändringar och öka företagens innovationspotential, och kommer i förlängningen att förbättra medborgarnas livskvalitet.

Linköpings universitet, som värd för NAISS, och EuroHPC JU kommer att äga Arrhenius gemensamt. Organisationer som Sveriges Forskningsinstitut (RISE) och ENCCS Euro Competence Center Sweden, kommer också att involveras för att säkerställa ett engagemang från industriella och offentliga användare.

Arrhenius kommer att samfinansieras av EuroHPC JU, med bidrag från Digital Europe Programme (DEP) och bidrag från Vetenskapsrådets finansiering för forskningsinfrastruktur.

Läs EuroHPC:s nyhetsrelease Länk till annan webbplats.

Nyhet från Linköpings universitet: "Europeisk superdator hamnar på LiU" Länk till annan webbplats.

EuroHPC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Samordning för att göra Europa världsledande inom superdatorer

Satsningen på Arrhenius är en del av EURO-HPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking), där Sverige är medlem. EuroHPC JU är ett initiativ för att bygga storskalig beräkningsinfrastruktur i världsklass. Beräkningssystemen är främst avsedda att användas för akademisk forskning, men kommer även bli tillgängliga för näringslivet.

Inom ramen för EuroHPC JU ryms också stöd till forskning och innovation i form av utlysningar inom alla områden som rör storskaliga beräkningar, samt investeringar i kompetenscentra runtom i Europa som ska förenkla kunskapsutbyten, innovation och nya forskningssamarbeten.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidra in kind till ESS

    Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

  2. Framtida behov av XFEL

    Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.