Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sverige blir värd för en ny EuroHPC-superdator

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) har utsett Linköpings universitet till värd för Arrhenius, en ny medelstor superdator i världsklass.

Den medelstora superdatorn, som Linköpings universitet blir värd för, kommer att kunna utföra över tio miljoner miljarder operationer per sekund. Datorn är uppkallad efter Carl Axel Arrhenius, en svensk geolog och kemist som upptäckte gadolinit 1787.

Liksom de befintliga EuroHPC-superdatorerna kommer den nya vara tillgänglig för många olika användare inom forskarvärlden, industrin och offentlig sektor runt om i Europa.

Arrhenius kommer att kunna hantera artificiell intelligens/maskininlärning och andra kapacitetskrävande applikationer som kräver hög minnesbandbredd och snabb dataöverföring. Superdatorn kommer också kunna leva upp till de höga nivåer av säkerhet och integritet som krävs för forskning som baseras på data om individer och på produktutveckling vid privata företag.

Tillämpningarna finns inom ett brett spektrum av områden. De kan handla om allt från att designa mediciner och nya material till att bekämpa klimatförändringar och öka företagens innovationspotential, och kommer i förlängningen att förbättra medborgarnas livskvalitet.

Linköpings universitet, som värd för NAISS, och EuroHPC JU kommer att äga Arrhenius gemensamt. Organisationer som Sveriges Forskningsinstitut (RISE) och ENCCS Euro Competence Center Sweden, kommer också att involveras för att säkerställa ett engagemang från industriella och offentliga användare.

Arrhenius kommer att samfinansieras av EuroHPC JU, med bidrag från Digital Europe Programme (DEP) och bidrag från Vetenskapsrådets finansiering för forskningsinfrastruktur.

Läs EuroHPC:s nyhetsrelease Länk till annan webbplats.

Nyhet från Linköpings universitet: "Europeisk superdator hamnar på LiU" Länk till annan webbplats.

EuroHPC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Samordning för att göra Europa världsledande inom superdatorer

Satsningen på Arrhenius är en del av EURO-HPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking), där Sverige är medlem. EuroHPC JU är ett initiativ för att bygga storskalig beräkningsinfrastruktur i världsklass. Beräkningssystemen är främst avsedda att användas för akademisk forskning, men kommer även bli tillgängliga för näringslivet.

Inom ramen för EuroHPC JU ryms också stöd till forskning och innovation i form av utlysningar inom alla områden som rör storskaliga beräkningar, samt investeringar i kompetenscentra runtom i Europa som ska förenkla kunskapsutbyten, innovation och nya forskningssamarbeten.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.