Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

ESRF – European Synchrotron Radiation Facility

Synkrotronljusanläggning i Frankrike för studier inom flera vetenskapsområden av bland annat material och strukturer. Anläggningen ska uppgraderas år 2019–2020.

Sverige är medlem i ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) via Nordsync, en nordisk sammanslutning initierad av Nordforsk. ESRF är Europas största synkrotronljusanläggning med placering i Grenoble, Frankrike, med 22 europeiska länder som medlemmar. ESRF-ringen drivs med en energi av 6,0 GeV vilket gör att den har sin styrka inom hårdröntgenområdet. Det finns för närvarande 43 strålrör tillgängliga för användare, och ytterligare ett antal är under ombyggnad i en omfattande uppgradering.

De allra flesta synkrotronljusbaserade metoder finns tillgängliga vid ESRF. Svenska forskare använder ESRF bl.a. för strukturbiologiska undersökningar, för bestämning av atom- och elektronstruktur hos material i standardtillstånd samt under höga tryck och/eller höga temperaturer, undersökningar av metaller i biologiska system, bestämning av reaktionsdynamik hos katalytiska system, samt för tredimensionell avbildning av till exempel fossila djur och växter (tomografi).

ESRF genomgår ett uppgraderingsprogram för att ytterligare förbättra anläggningens prestanda. Den första delen av två är avslutad, och den andra pågår under 2015–2022. Den pågående uppgraderingen innebär att ESRF får egenskaper som är jämförbara med den stora ringen på MAX IV, med en kraftigt ökad briljans och koherens av röntgenstrålningen.

Publicerad den

Uppdaterad den