Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Bidra in kind till ESS

Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

In kind-samarbeten kan ge en nära koppling till de instrumentprojekt som pågår vid ESS och möjligheter att vara involverad i de första vetenskapliga mätningarna vid anläggningen. Neutronforskare vid svenska lärosäten har länge efterfrågat ett sätt att bidra in kind till ESS. Nu är detta möjligt.

Vill du leverera tjänster, personal eller utrustning in kind? Kontakta ESS omgående för att diskutera omfattning, tidplan, in kind-värde, risker och acceptanskriterier.

Villkoret för att leverera in kind är att leveransen ingår i ESS projektplan och budget samt att den baseras på en överenskommelse mellan ESS och den levererande partnern.

Läs mer om villkoren för att leverera in kind till ESS.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.