Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Bidra in kind till ESS

Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

In kind-samarbeten kan ge en nära koppling till de instrumentprojekt som pågår vid ESS och möjligheter att vara involverad i de första vetenskapliga mätningarna vid anläggningen. Neutronforskare vid svenska lärosäten har länge efterfrågat ett sätt att bidra in kind till ESS. Nu är detta möjligt.

Vill du leverera tjänster, personal eller utrustning in kind? Kontakta ESS omgående för att diskutera omfattning, tidplan, in kind-värde, risker och acceptanskriterier.

Villkoret för att leverera in kind är att leveransen ingår i ESS projektplan och budget samt att den baseras på en överenskommelse mellan ESS och den levererande partnern.

Läs mer om villkoren för att leverera in kind till ESS.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Framtida behov av XFEL

    Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

  2. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.

  3. ESS/MAX IV Summit 2023

    Hur kan forskningsinfrastruktur och kunskap vid universiteten och vid MAX IV och ESS bidra till mer hållbara produkter och processer för industrierna i norra Sverige? Den frågan är i fokus vid årets ESS/MAX IV Summit i Luleå.