Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

SWEDPOP - Swedish population databases for research

En infrastruktur under uppbyggnad med syfte att tillgängliggöra befolkningsdata för svensk och internationell forskning genom samordning av de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige med fokus på perioden från 1700-talet till 1960-talet. 

SWEDPOP är en infrastruktur under uppbyggnad vars syfte är att tillgängliggöra befolkningsdata för svensk och internationell forskning genom samordning av de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige. Tillsammans ger de information på individnivå om stora delar av Sveriges 1800- och 1900-talsbefolkning och lämpar sig både för storskaliga och mikrohistoriska studier.

Dessa databaser kan användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle och hur människors, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor formats och förändrats i ett långt tidsperspektiv. Genom koppling till moderna befolkningsregister ges möjlighet till longitudinella studier under flera hundra år vilket även möjliggör studier av intergenerationella överföringar (epigenetik).

Databaserna som ingår i Swedpop är:

  • DDB/CEDAR (Demografiska Databasen 1650-1950),
  • SEDD (Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas 1680-1968),
  • SweCens (Folkräkningarna 1880-1950),
  • Rotemansarkivet (Befolkningsdata från Stockholm 1877-1926), och
  • GOPP (Göteborgs Befolkningspanel 1915-1943). 

Publicerad den

Uppdaterad den