Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

SITES – Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Nationell infrastruktur som samordnar ett antal fältstationer för landbaserad experimentell ekologi.

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en distribuerad forskningsinfrastruktur som samordnar ett antal (för närvarande nio stycken) av landets fältstationer för landbaserad klimat-, miljö- och ekosystemforskning.

Syftet med SITES är att erbjuda forskare vid landets alla lärosäten och forskningsinstitut välfungerande och allmänt tillgängliga infrastrukturer för fältbaserad forskning. Tillsammans täcker stationerna vitt skilda naturtyper och klimatzoner, från jordbrukslandskap, skogsmark, fjälltrakter och våtmarker till olika typer av inlandsvatten.

Den egentliga kärnverksamheten på stationerna finansieras av de olika huvudmännen SLU (Svartberget, Grimsö, Asa, Lönnstorp och Röbäcksdalen), Stockholms universitet (Tarfala), Uppsala universitet (Erken) och Göteborgs universitet (Skogaryd) samt Polarforskningssekretariatet (Abisko).

Läs mer på SITES webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 21 september 2018

Uppdaterad den 06 november 2018

Pdf / Utskrift

Detta är en infrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar.