Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

SveDigArk - Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology

SveDigArk är en distribuerad infrastruktur för digital arkeologi, som tillhandahåller expertis, tjänster och resurser för digitalisering av arkeologisk data.

Genom att tillvara och tillgängliggöra den enorma kunskapspotential som finns i arkeologisk dokumentation, naturvetenskapliga analysresultat och kulturarvssamlingar, skapas möjligheter att genomföra komplexa datadrivna analyser på dessa material.

SveDigArk är ett konsortium under ledning av Uppsala universitet som inkluderar universiteten i Umeå, Lund, Stockholm, Karlstad och Göteborg, SciLifeLab, Statens Historiska Museer och Riksantikvarieämbetet. Konsortiet kombinerar sina resurser och utnyttjar digitaliseringens alla möjligheter för att realisera målen. Länkad data, öppna format, gemensamma vokabulärer och den semantiska webben kommer att öka användbarheten av svensk arkeologisk data exponentiellt, inte bara för de olika forskningsområdena utan även i ett globalt sammanhang.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen