Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023

Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 är en plan för hur forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder.

Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg för forskning, till exempel centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser och storskaliga beräknings-, analys- och modelleringsresurser.

Vår guide till forskningsinfrastrukturen är en vägvisare för Sveriges långsiktiga behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den fungerar som underlag vid våra diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer, men även i samråd med andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt samt som ett av flera underlag för Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen.

Vi gav ut den första upplagan av guiden 2006. Den har kompletterats med uppdaterade utgåvor 2008, 2011, 2014, och 2018.

Mer inom samma ämne

  1. Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld

    De komplexa, globala utmaningar Sverige står inför ställer krav både på att åstadkomma excellent forskning och på att snabbt kunna omvandla forskning till praktisk användning. Välkommen till ett seminarium i Almedalen om forsknings- och innovationspo...

  2. Informationsmöte om svenska in kind-leveranser till ESS

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte där Vetenskapsrådet och ESS gemensamt informerar om hur processen för in kind-leveranser för perioden 2023–2025 ser ut.

  3. Förändringar i höstens behovsinventering av forskningsinfrastruktur

    Den 4 oktober öppnar Vetenskapsrådet nästa behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I år införs två förändringar.