Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

CESSDA-ERIC - Consortium of European Social Science Data Archives

En sammanslutning av tjugotalet europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv och en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data. SND är Sveriges Service Provider.

CESSDA ERIC är en sammanslutning av tjugo europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv och en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data med säte i Bergen, i värdlandet Norge. Genom CESSDA ERIC får forskare tillgång till data från Europas länder och genom organisationens medverkan i globalt datasamarbete får svenska forskare även tillgång till data från ett stort antal länder utanför Europa.

Sverige har varit medlem av CESSDA sedan 1981 genom Svensk Nationell Datatjänst, SND, som är Sveriges tillhandahållare i CESSDA ERIC.

Publicerad den

Uppdaterad den