Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

STR – Svenska Tvillingregistret

Databas och biobank för tvillingstudier inom epidemiologisk forskning.

Svenska Tvillingregistret är en populationsbaserad individdatabas av tvillingar som utgör en infrastruktur för forskning inom främst medicinsk epidemiologi. Registret är dock relevant även för många andra forskningsområden såsom farmakologi, genetik, klinisk medicin och psykiatri samt sociologi, ekonomi och statsvetenskap.

Tvillingregistret har funnits sen 1959 och innefattar information om ca 200 000 tvillingar födda efter 1886 från hela Sverige. Tvillingar bjuds in kontinuerligt att delta i registret när de fyller 9 år. För en stor andel av tvillingarna finns förutom information om zygositet, enkäter och länkade registerdata även data från kliniska undersökningar och provsamlingar med DNA och serum.

Tvillingregistret möjliggör forskning t.ex. inom ärftlighet eller undersökningar av familjära faktorer i studier av orsaker till sjukdomar och beteende, samt forskning på följder av att födas som tvilling vilket ofta innebär t.ex. låg födelsevikt.

Konsortiet kring Svenska Tvillingregistret koordineras av Karolinska institutet med deltagande från flertalet andra lärosäten.

Publicerad den

Uppdaterad den