Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Europas mest kraftfulla superdator invigd

13 juni invigdes LUMI, den hittills största superdatorn som byggts inom det europeiska samarbetet kring superdatorer, EuroHPC Joint Undertaking. Med LUMI får europeiska forskare ett verktyg i världsklass som möjliggör forskningsgenombrott inom många områden, till exempel klimat, medicin, materialvetenskap och kemi.

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) fungerar som en plattform för internationellt samarbete inom dataintensiv forskning, högpresterande datoranvändning samt artificiell intelligens (AI). Inom AI är den en av de mest avancerade plattformarna idag. Den länkar samman beräkningskapacitet, djupinlärning, simuleringar och användning av stora mängder data, vilket gör att nya komplexa modeller kan byggas och idéer kan testas mycket snabbare än med andra verktyg. Detta snabbar på forskningsprocessen och gör forskningsgenombrott möjliga. En del av datorns resurser kommer även att fokusera på industriell forskning och utveckling.

Viktigt verktyg för klimatforskning

LUMI är konstruerad med miljövänliga lösningar, vilket gör den mindre energikrävande än tidigare superdatorer. Den kommer även att kunna bidra till en snabbare digital och grön omställning. Exempelvis kommer man med hjälp av LUMI kunna genomföra komplexa simuleringar inom klimatforskningen mycket snabbt, och den är också avgörande i modelleringen av en digital tvilling till jorden inom projektet ”Destination Earth”.

LUMI ägs av EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) och drivs av ett konsortium med 10 medlemsländer där Vetenskapsrådet är Sveriges representant. Själva superdatorn finns i Kajaana, Finland och drivs av CSC – IT Center for Science Ltd.

– Vi är glada över att vara en del av LUMI-konsortiet samt EuroHPC JU. Det är viktigt för svenska forskare, inom både akademin och näringslivet, att ha tillgång till toppmoderna beräkningsresurser. Faktum är att LUMI erbjuder oöverträffade möjligheter i kombination med verkligt gröna driftsegenskaper. Grattis till CSC för en fantastisk prestation, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Forskare vid lärosäten, offentlig sektor och företag i Sverige kan ansöka om tillgång till LUMI via öppna utlysningar hos EuroHPC JU och hos Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Det går även att få stöd i ansökningsprocessen från EuroHPC Competence Center Sweden (ENCCS).

Läs pessmeddelandet om invigningen på LUMI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet från 2019: Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

Bland de snabbaste i världen

LUMI rankades nyligen trea på Top 500-listan över världens snabbaste superdatorer, och på plats tre på listan över världens mest energieffektiva superdatorer, Green 500. 

Läs mer på Euro HPC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.