Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Stödform: Karriärstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 200 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2022

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information finns på Vetenskapsrådets webbplats Öppnas i nytt fönster..
  • Notera också att du som beviljas bidrag förväntas publicera eventuella forskningsdata och forskningsresultat av relevans för covid-19-pandemin öppet tillgängliga så snart som möjligt. Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. Använd den nationella covid-19-dataportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att tillgängliggöra dina data när så är möjligt.

Digitalt Informationsmöte

Tid: 25 februari, 2022 kl. 10.00–11.15

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..