Kommande utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Syftet med bidraget är att stödja långsiktiga samarbeten inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism mellan svenska forskargrupper. Bidraget ska skapa möjligheter för etablering eller vidareutveckling av ett nätverk kring detta forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten. Minst 1 av de medverkande forskarna ska vara verksam vid ett annat lärosäte än den sökande.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 500 000 kronor per år.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 13 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.