Stängd utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Syftet med bidraget är att stödja långsiktiga samarbeten inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism mellan svenska forskargrupper. Bidraget ska skapa möjligheter för etablering eller vidareutveckling av ett nätverk kring detta forskningsområde, med deltagande av både seniora och juniora forskare från forskningsmiljöerna som ingår.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dem ska vara verksam vid ett annat lärosäte än den sökande. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten. 

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augsti 2022 (kl. 14.00) – 13 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2022

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.