Kommande utlysning

31 januari - 05 mars 2024

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidraget är att skapa mervärde av samarbete för grupperingar som arbetar på längre sikt. Forskningsprojektet måste vara större och mer utmanande än vad som kan genomföras av en ensam forskare. Ansökan måste demonstrera att forskargruppen erbjuder en lämplig kombination av kunskap och kompetenser för projektet. Den sökande och medverkande forskare ska utgöra en konstellation från olika lärosäten eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.

Till toppen