Stängd utlysning

13 januari - 16 februari 2021

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Naturvetenskap och teknikvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast 30 juni 2021.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år.
Ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Juli 2021

Ansökningsperiod: 13 Januari 2021 (kl. 14.00) – 16 Februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni 2021

Att notera:


  • Även du som inte tagit din doktorsexamen kan söka bidraget. Däremot ska du ha avlagt doktorsexamen innan bidragsvillkoren signeras och bidragsperioden börjar, det vill säga senast den 30 juni 2021. Notera att om du kommer att avlägga din doktorsexamen efter att utlysningen stängt ska du ange uppgifterna för planerad examen under den forskarutbildning du hämtar in till ansökan.
  • De tidigare två schablonposterna (lönekostnader och forskningsomkostnader) slås samman till en och höjs från 1 050 000 kr/år till 1 150 000 kr/år.
  • Vi inför ett fast medföljandebidrag om 50 000 kr/år för medföljande familjemedlemmar. Medföljandebidraget är en schablon som gäller oavsett antal medföljande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..