Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

IPD-NT1: Internationell postdok vår, naturvetenskap och teknikvetenskap

2023

Member

Organisation

Country

Katarina Hedlund (Chair)

Lund University

Sweden

Maria Abrahamsson

Chalmers University of Technology

Sweden

Per Eklund

Linköping University

Sweden

Mikael Johansson

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Hans Karlsson

Uppsala University

Sweden

Staffan Lundström

Luleå University of Technology

Sweden

Axel Målqvist

Chalmers University of Technology

Sweden

Anna Rosling

Uppsala University

Sweden

Nils Ryde

Lund University

Sweden

Susanna Törnroth-Horsefield

Lund University

Sweden

Reine Wallenberg

Lund University

Sweden

Stefan Wastegård

Stockholm University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Bedömning av ansökningar