Evenemang

Informationsmöte om internationell postdok

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerar om bidragsformen och du som är sökande eller intresserad av att söka har möjlighet att ställa frågor.

Datum

27 januari 2021

Tid

13.00–14..00

Plats

Digitalt möte via Zoom. Möteslänken skickas till dig innan mötet.

Anmälan

Senast den 26 januari.

Mötet hålls på engelska

Informationsmöte

Mötet börjar med en kortare presentation av bidragsformen med generell information, nyheter och andra saker som kan vara bra att tänka på om du planerar att söka bidraget. Den största delen av tiden är avsatt för frågor om utlysningarna.

Observera att mötet hålls på engelska. Du har möjlighet att ställa frågor om utlysningarna redan i samband med att du anmäler dig. Vi försöker då anpassa innehållet utifrån de frågor som kommit in.

Välkommen!

Publicerad den 12 januari 2021

Uppdaterad den 15 januari 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningsåret 2021

    Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om våra utlysningar 2021.

  2. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.

  3. Nyheter i Vetenskapsrådets utlysningar 2021

    I nuläget är 35 utlysningar planerade 2021. Många av dem är återkommande. Till dem hör exempelvis internationell postdok, men där har vi gjort några förändringar i år. Några utlysningar gör vi för första gången, till exempel utlysningen om tvärsektor...