Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

21 augusti - 17 september 2024

Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.

Område:  Konstnärlig forskning

Stödform: Forskningskommunikationsstöd

Bidragsform: Bidrag till forskares kommunikation

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: Minst 200 000 kronor och max 500 000 kronor för bidrag som är 6-12 månader. Minst 400 000 kronor och max 1 000 000 kronor för bidrag som är 13-24 månader.

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 21 augusti 2024 (kl. 14.00) – 17 september 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Pdf / utskrift

Digitalt informationsmöte

5 september 2024, kl 13.00–14.30 om utlysningarna exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation

Mer information & anmälan Länk till annan webbplats.

Övriga krav för att ansöka

Sökande

För att kunna söka bidrag inom denna utlysning måste du vara eller ha varit innehavare av ett bidrag från Vetenskapsrådet, med en bidragsperiod som slutade (eller slutar) 31 december 2020 eller senare. Ditt tidigare beviljade bidrag ska avse projektbidrag (inklusive projektbidrag för internationella samarbeten), något av våra karriärstöd (internationell postdok, etableringsbidrag, konsolideringsbidrag, bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö eller till forskningstid), rådsprofessor eller bidrag till forskningsmiljö.

Samverkan

Projektet ska inkludera samarbete med curator, producent, kreatör, samverkanskoordinator, samverkanslektor, konstnär, projektsamordnare, formgivare, kommunikatör, eller annan relevant professionell expertis.

Tillåtna kostnader

Du kan söka bidrag för kostnader som är direkt relaterade till kommunikationsprojektets genomförande, till exempel löner, anlitad expertis, hyra av externa lokaler, eller ersättning till deltagare i samverkansaktiviteter.

Bidraget kan inte användas till vetenskapliga konferenser, aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla etiska krav (till exempel möten med myndighetsinstanser), internutbildning, eller andra insatser som faller inom ramen för ordinarie forsknings- eller kommunikationsverksamhet.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.