Stängd utlysning

18 augusti - 14 september 2021

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2021.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 18 augusti 2021 (kl. 14.00) – 14 september 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i mitten av december 2021

Att notera:

  • Även du som inte tagit din doktorsexamen kan söka bidraget. Däremot ska du ha avlagt doktorsexamen senast då bidragsvillkoren signeras och innan bidragsperioden börjar, det vill säga som senast den 31 december 2021. Notera att om du kommer att avlägga din doktorsexamen efter att utlysningen stängt ska du ange uppgifterna för planerad examen under den forskarutbildning du hämtar in till ansökan.
  • Från och med 2021 har de tidigare två schablonposterna (lönekostnader och forskningsomkostnader) slagits samman till en och höjts från 1 050 000 kr/år till 1 150 000 kr/år.
  • Från och med 2021 har vi infört ett fast medföljandebidrag om 50 000 kr/år för medföljande familjemedlemmar. Medföljandebidraget är en schablon som gäller oavsett antal medföljande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Den 25 augusti 2021 kl. 13.00 – 14.30 håller vi ett webinarium över Zoom där vi kort presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan. Mer information och anmälan till webinariet finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.