Stängd utlysning

09 januari - 22 februari 2023

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). Utlysningen 2023 har titeln ““Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases”. Sverige är via Vetenskapsrådet och Vinnova ett av de 16 länder som deltar i EJP RD-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: EJP RD: Sällsynta sjukdomar

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst fyra deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor per svensk partner i ett projekt. Max totalt 4 500 000

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till EJP RD: 15 februari 2023 (kl. 14.00 CET)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 22 februari 2023 (kl 14.00)
Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till EJP RD: 14 juni 2023 (kl. 14.00 CEST)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 20 juni 2023 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.