Kommande utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Forskarskolor inom migration och integration

Forskarskolorna syftar till att stärka kompetensen inom migration och integration och att förbättra nationellt och internationellt samarbete genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning på området.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.