Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom migration och integration

Forskarskolorna syftar till att stärka kompetensen inom migration och integration och att förbättra nationellt och internationellt samarbete genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning på området.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning:

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ett ytterligare lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Budgetram för utlysningen: Totalt 16 000 000 kr

Bidragsbelopp: Högst 2 000 000 kr per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Bidraget kan inte användas för att finansiera doktorandtjänster eller stipendier, utan endast för gemensamma samordnande aktiviteter.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..