Stängd utlysning

10 februari - 28 maj 2020

JPIAMR Network Plus 2020

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens.

Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i JPIAMR-utlysningen för stöd till nätverk för internationella samarbeten.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPIAMR Network plus

Söks av: Enskild forskare som deltar som koordinator i ett internationellt konsortium med partners från minst 6 länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka. 

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 100 000 Euro för ett helt nätverk

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 10 februari 2020 (kl. 14.00) – 28 maj 2020 (kl. 17.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2020

Ansökningsförfarande

Bidraget söks av nätverkets koordinator på JPIAMRs webbplats. De svenska koordinatorer som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet kommer att behöva lämna in en kopia av konsortiets ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.

All information om utlysningen finns på JPIAMRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.