Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Bidrag till gästforskare inom utbildningsvetenskap

Bidrag till gästforskare syftar till att ge ett lärosäte möjlighet att utveckla och stärka sin forskning på ett område där lärosätet redan är aktivt genom att rekrytera en internationellt ledande forskare under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 120 000 kronor per år månad för vistelsen

Budgetram för utlysningen: 3 000 000 kronor

Bidragsperioden startar: Tidigast januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen