Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

21 augusti - 17 september 2024

Exploratory workshops inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom konstnärlig forskning. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, med mera.

Område:  Konstnärlig forskning

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Exploratory workshops

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 250 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 21 augusti 2024 (kl. 14.00) – 17 september 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Bidraget får användas till workshop-relaterade kostnader, till exempel för möten och resor. Bidraget får inte användas till löner eller forskningsmedel.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.

Pdf / utskrift

Digitalt informationsmöte

5 september 2024, kl 13.00–14.30 om utlysningarna exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation

Mer information & anmälan Länk till annan webbplats.