Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Påverka utvecklingen av Prisma

Nu ser vi över användarvänligheten i ansökningssystemet Prisma. Ta chansen att lämna dina synpunkter i en enkät och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Sista svarsdag är 21 augusti.

Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte genomför just nu ett projekt för att förbättra formulären och användarvänligheten i det gemensamma ansökningssystemet Prisma.

Vi har kartlagt användarnas behov i intervjuer med sökande och har fått in flera idéer om möjlig utveckling av Prisma. Nu har du chans att tycka till om vilka idéer vi ska gå vidare med och engagera dig i det fortsatta arbetet med utvecklingen!

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och innehåller enkla illustrationer av olika utvecklingsidéer som du får betygsätta och kommentera. Du har även möjlighet att bidra med egna utvecklingsidéer.

Vad tycker du ska prioriteras i Prismas utveckling? Svara på enkäten senast 21 augusti.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. 2024 års utlysningar – nyheter och datum

    Nu är datum klara för 37 av Vetenskapsrådets utlysningar nästa år. Många av dem är återkommande, men några gör vi för första gången. Fler utlysningar tillkommer.

  2. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om höstens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  3. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

    Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

Till toppen