Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Påverka utvecklingen av Prisma

Nu ser vi över användarvänligheten i ansökningssystemet Prisma. Ta chansen att lämna dina synpunkter i en enkät och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet. Sista svarsdag är 21 augusti.

Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte genomför just nu ett projekt för att förbättra formulären och användarvänligheten i det gemensamma ansökningssystemet Prisma.

Vi har kartlagt användarnas behov i intervjuer med sökande och har fått in flera idéer om möjlig utveckling av Prisma. Nu har du chans att tycka till om vilka idéer vi ska gå vidare med och engagera dig i det fortsatta arbetet med utvecklingen!

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och innehåller enkla illustrationer av olika utvecklingsidéer som du får betygsätta och kommentera. Du har även möjlighet att bidra med egna utvecklingsidéer.

Vad tycker du ska prioriteras i Prismas utveckling? Svara på enkäten senast 21 augusti.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.