Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med etableringsbidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Stödform: Karriärstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 300 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

  • Detta år omfattar utlysningen även stöd för att inom området strukturbiologi bedriva delar av projektverksamheten inom ramen för Röntgen Ångström-samarbetet. Ange i din ansökan om den är relevant för området.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap

ansoknt@vr.se

+46 (0)8 546 44 052

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..