Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Nätverksbidrag - Swedish research links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Nätverksbidraget Swedish Research Links finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomst- och lägre medelinkomstländer. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Swedish Research Links 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dessa ska bjudas in som internationell projektledare.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 10 miljoner kronor per år i 2 år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2022

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år.
  • Tillagt 11 mars: Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

 

Digitalt Informationsmöte

Tid: 25 februari, 2022 kl. 10.00–11.15

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.