Kommande utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Nätverksbidrag - Swedish research links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Nätverksbidraget Swedish Research Links finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomst- och lägre medelinkomstländer. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.