Kommande utlysning

17 januari - 20 februari 2024

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Den forskare som nomineras till 2026 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Materialvetenskap och materialteknik, Tillämpad och teknisk fysik, Astronomi och subatomär fysik, Ljusets och materiens fysik, Teknisk mekanik, Medicinsk teknik, System och elektroteknik, Datavetenskap, Matematik, Beräkningsmatematik, data science och statistik.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.

Till toppen