Kommande utlysning

21 augusti - 17 september 2024

Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning som kan ta sig an komplexa frågeställningar i syfte att möta samhällsutmaningar med ny kunskap.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.