Stängd utlysning

23 februari - 29 mars 2022

Exploratory workshop inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, och för att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel, med mera.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 200 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 800 000 kronor per år i 2 år, vilket innebär att minst 4 bidrag kan beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 23 februari 2022 (kl. 14.00) – 29 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..