Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning

Syftet med forskarskolorna inom humaniora och samhällsvetenskap är att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning inom området.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Nationell samordning

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). Koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Bidragsbelopp: Max 2 000 000 kronor per år.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Bidraget kan inte användas för att finansiera doktorandtjänster eller stipendier, utan endast för gemensamma samordnande aktiviteter.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..