Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningsåret 2020

Den 23 januari höll Vetenskapsrådet ett informationsmöte om utlysningsåret 2020. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.
Nu kan du ladda ner presentationerna från dagen.

Datum

22 januari 2020

Tid

kl. 10.00–14.30 / 15:10

Plats

Lokal Valen/Hajen, Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Fokus för dagen låg på det som är nytt för utlysningsåret 2020 vid Vetenskapsrådet. Vi informerade också om organisationsansökningarnas syfte och funktionalitet, om våra villkor för våra beviljade bidrag samt om processen för vetenskaplig återrapportering. Även Formas och Forte berättade om sina utlysningar.

Presentationerna som användes ligger efter respektive programpunkt.

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen!
Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

10.10 Våra utlysningar 2020, samt nyheter i ansökningsprocessen
Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av Vetenskapsrådets utlysningar 2020 Pdf, 1.3 MB.

11.10 Paus

11.20 Fortes utlysningar 2020
Andreas Björke forskningssekreterare, Forte

Presentation av Fortes utlysningar 2020 Pdf, 543.7 kB.

11.40 Formas utlysningar 2020
Linda Bergqvist Ampel, koordinator forskningsfinansiering, Formas

Presentation av Formas utlysningar 2020 Pdf, 439.4 kB.

12.00 Utlysningar för organisationer – vad, hur och varför?
Johan Wigren Scott, Teresa Ottinger, enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av organisationsutlysningar 2020 Pdf, 313.9 kB.

12.20 Lunch

13.15 Vetenskapsrådet webb
Emma Almroth, kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

13.30 Vetenskaplig återrapportering för Vetenskapsrådets bidrag
Nina Rökaeus, enheten för uppföljning, Vetenskapsrådet

Presentation av vetenskaplig återrapportering 2020 Pdf, 493.8 kB.

13.50 Internationella samarbeten och utlysningar
Ellenor Devine, internationella kansliet, Vetenskapsrådet

Presentation av internationella utlysningar 2020 Pdf, 802.2 kB.

14.15 Avslutande frågestund

14.30 Informationsmötet om utlysningar avslutas

14.40-15:10 Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Observera: Om ni behöver tillgänglighetsanpassade presentationer, var vänlig hör av er så ordnar vi det.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

  2. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Till toppen