Evenemang

Informationsmöte om utlysningsåret 2020

Den 23 januari höll Vetenskapsrådet ett informationsmöte om utlysningsåret 2020. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.
Nu kan du ladda ner presentationerna från dagen.

Datum

22 januari 2020

Tid

kl. 10.00–14.30 / 15:10

Plats

Lokal Valen/Hajen, Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Fokus för dagen låg på det som är nytt för utlysningsåret 2020 vid Vetenskapsrådet. Vi informerade också om organisationsansökningarnas syfte och funktionalitet, om våra villkor för våra beviljade bidrag samt om processen för vetenskaplig återrapportering. Även Formas och Forte berättade om sina utlysningar.

Presentationerna som användes ligger efter respektive programpunkt.

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen!
Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

10.10 Våra utlysningar 2020, samt nyheter i ansökningsprocessen
Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av Vetenskapsrådets utlysningar 2020PDF (pdf, 1.3 MB)

11.10 Paus

11.20 Fortes utlysningar 2020
Andreas Björke forskningssekreterare, Forte

Presentation av Fortes utlysningar 2020PDF (pdf, 543.7 kB)

11.40 Formas utlysningar 2020
Linda Bergqvist Ampel, koordinator forskningsfinansiering, Formas

Presentation av Formas utlysningar 2020PDF (pdf, 439.4 kB)

12.00 Utlysningar för organisationer – vad, hur och varför?
Johan Wigren Scott, Teresa Ottinger, enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av organisationsutlysningar 2020PDF (pdf, 313.9 kB)

12.20 Lunch

13.15 Vetenskapsrådet webb
Emma Almroth, kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

13.30 Vetenskaplig återrapportering för Vetenskapsrådets bidrag
Nina Rökaeus, enheten för uppföljning, Vetenskapsrådet

Presentation av vetenskaplig återrapportering 2020PDF (pdf, 493.8 kB)

13.50 Internationella samarbeten och utlysningar
Ellenor Devine, internationella kansliet, Vetenskapsrådet

Presentation av internationella utlysningar 2020PDF (pdf, 802.2 kB)

14.15 Avslutande frågestund

14.30 Informationsmötet om utlysningar avslutas

14.40-15:10 Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Observera: Om ni behöver tillgänglighetsanpassade presentationer, var vänlig hör av er så ordnar vi det.

Publicerad den 21 november 2019

Uppdaterad den 11 mars 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Nya utlysningar inom virusforskning

    Det saknas fortfarande mycket kunskap om coronaviruset. Under maj och juni öppnar därför flera utlysningar som är inriktade på virusforskning.

  2. Förlängd ansökningsperiod för utlysningar inom Horisont 2020

    På grund av covid-19 kommer ansökningstiden förlängas för utlysningar inom Horisont 2020.

  3. Debattreplik: "Köns- och genusperspektiv utesluter inte andra perspektiv"

    Varför ska forskarna som söker medel från Vetenskapsrådet enbart beakta genusperspektivets relevans? undrar Bo Rothstein på SvD debatt. Så är det givetvis inte. Vi förväntar oss att de tar hänsyn till alla perspektiv som är relevanta för deras forskn...