Evenemang

Informationsmöte om utlysningsåret 2020

Den 23 januari höll Vetenskapsrådet ett informationsmöte om utlysningsåret 2020. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.
Nu kan du ladda ner presentationerna från dagen.

Datum

22 januari 2020

Tid

kl. 10.00–14.30 / 15:10

Plats

Lokal Valen/Hajen, Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Fokus för dagen låg på det som är nytt för utlysningsåret 2020 vid Vetenskapsrådet. Vi informerade också om organisationsansökningarnas syfte och funktionalitet, om våra villkor för våra beviljade bidrag samt om processen för vetenskaplig återrapportering. Även Formas och Forte berättade om sina utlysningar.

Presentationerna som användes ligger efter respektive programpunkt.

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen!
Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

10.10 Våra utlysningar 2020, samt nyheter i ansökningsprocessen
Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av Vetenskapsrådets utlysningar 2020 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

11.10 Paus

11.20 Fortes utlysningar 2020
Andreas Björke forskningssekreterare, Forte

Presentation av Fortes utlysningar 2020 Pdf, 543.7 kB. (Pdf, 543.7 kB)

11.40 Formas utlysningar 2020
Linda Bergqvist Ampel, koordinator forskningsfinansiering, Formas

Presentation av Formas utlysningar 2020 Pdf, 439.4 kB. (Pdf, 439.4 kB)

12.00 Utlysningar för organisationer – vad, hur och varför?
Johan Wigren Scott, Teresa Ottinger, enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av organisationsutlysningar 2020 Pdf, 313.9 kB. (Pdf, 313.9 kB)

12.20 Lunch

13.15 Vetenskapsrådet webb
Emma Almroth, kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

13.30 Vetenskaplig återrapportering för Vetenskapsrådets bidrag
Nina Rökaeus, enheten för uppföljning, Vetenskapsrådet

Presentation av vetenskaplig återrapportering 2020 Pdf, 493.8 kB. (Pdf, 493.8 kB)

13.50 Internationella samarbeten och utlysningar
Ellenor Devine, internationella kansliet, Vetenskapsrådet

Presentation av internationella utlysningar 2020 Pdf, 802.2 kB. (Pdf, 802.2 kB)

14.15 Avslutande frågestund

14.30 Informationsmötet om utlysningar avslutas

14.40-15:10 Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Observera: Om ni behöver tillgänglighetsanpassade presentationer, var vänlig hör av er så ordnar vi det.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  2. Nya kriterier för att godkännas som medelsförvaltare

    Vetenskapsrådet har beslutat om nya kriterier för att bli godkänd som medelsförvaltare för bidrag vi utlyser från och med nästa år. Detta innebär att även en rad sedan tidigare godkända organisationer behöver ansöka och prövas mot de nya kriterierna.

  3. Informationsmöte om utlysningar – nya satsningar våren 2021

    Vetenskapsrådet anordnade ett extra informationsmöte om våra nya kommande utlysningar under våren 2021. Mötet vände sig till personer som arbetar som forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution. Nu kan du ladda ner presentationen från m...