Evenemang

Informationsmöte om utlysningsåret 2020

Den 23 januari höll Vetenskapsrådet ett informationsmöte om utlysningsåret 2020. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution.
Nu kan du ladda ner presentationerna från dagen.

Datum

22 januari 2020

Tid

kl. 10.00–14.30 / 15:10

Plats

Lokal Valen/Hajen, Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Fokus för dagen låg på det som är nytt för utlysningsåret 2020 vid Vetenskapsrådet. Vi informerade också om organisationsansökningarnas syfte och funktionalitet, om våra villkor för våra beviljade bidrag samt om processen för vetenskaplig återrapportering. Även Formas och Forte berättade om sina utlysningar.

Presentationerna som användes ligger efter respektive programpunkt.

Program

09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen!
Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

10.10 Våra utlysningar 2020, samt nyheter i ansökningsprocessen
Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av Vetenskapsrådets utlysningar 2020PDF (pdf, 1.3 MB)

11.10 Paus

11.20 Fortes utlysningar 2020
Andreas Björke forskningssekreterare, Forte

Presentation av Fortes utlysningar 2020PDF (pdf, 543.7 kB)

11.40 Formas utlysningar 2020
Linda Bergqvist Ampel, koordinator forskningsfinansiering, Formas

Presentation av Formas utlysningar 2020PDF (pdf, 439.4 kB)

12.00 Utlysningar för organisationer – vad, hur och varför?
Johan Wigren Scott, Teresa Ottinger, enheten för utlysningar, Vetenskapsrådet

Presentation av organisationsutlysningar 2020PDF (pdf, 313.9 kB)

12.20 Lunch

13.15 Vetenskapsrådet webb
Emma Almroth, kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

13.30 Vetenskaplig återrapportering för Vetenskapsrådets bidrag
Nina Rökaeus, enheten för uppföljning, Vetenskapsrådet

Presentation av vetenskaplig återrapportering 2020PDF (pdf, 493.8 kB)

13.50 Internationella samarbeten och utlysningar
Ellenor Devine, internationella kansliet, Vetenskapsrådet

Presentation av internationella utlysningar 2020PDF (pdf, 802.2 kB)

14.15 Avslutande frågestund

14.30 Informationsmötet om utlysningar avslutas

14.40-15:10 Separat informationstillfälle om kliniskastudier.se och noderna inom Kliniska Studier Sverige – stöd till forskare inom klinisk forskning
Maria Wästfelt, chef för enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Observera: Om ni behöver tillgänglighetsanpassade presentationer, var vänlig hör av er så ordnar vi det.

Publicerad den 21 november 2019

Uppdaterad den 24 januari 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Inga frågor från forskarna till Vetenskapsrådet om köns- och genusperspektiv

    Från och med 2020 ska de flesta som söker bidrag från Vetenskapsrådet redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den forskning de planerar. Inför detta har vi följt upp utfallet av den pilot vi gjorde 2019.

  2. Sök projektbidrag inom forskning för ett hållbart energisystem

    Utlysningen inom nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Även i år välkomnas ansökningar inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning såväl som inom natur- och t...

  3. Om Vetenskapsrådets utlysningar 2020

    I nuläget har vi 30 utlysningar inplanerade för 2020. Majoriteten gäller bidrag som vi utlyser varje år. Nytt är att vi för första gången utlyser bidrag till Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap. En annan nyhet är en utlysning som syftar t...