Kommande utlysning

21 augusti - 17 september 2024

Forskarskolor inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att utbilda doktorander i grundläggande och nydanande metoder relevanta för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell registerbaserad forskning.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.