Obs! Inga bidrag betalas ut i denna utlysning på grund av nytt regeringsbeslut

Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera utvecklingsforskning. Beslutet innebär att vi inte kommer att finansiera några nya bidrag inom utvecklingsforskning 2023 och att alla inkomna ansökningar avskrivs.

Läs mer om beslutet

Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
Internationell postdok inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

Stödform: Karriärstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Utvecklingsforskning

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2023.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor per år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 2023-03-15 (kl. 14.00) – 2023-04-18 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..