Uppdatering- Förtydligande av finansiärsregler

 

Två svenska partners i samma konsortium kan ansöka tillsammans och dela på maxbeloppet från en av de svenska finansiärerna. Men det är också möjligt att två svenska partners i samma konsortium söker bidrag från varsin finansiär. I sådana fall kan varje partner ansöka om finansiärens maxbelopp.

Stängd utlysning

17 februari - 26 maj 2020

Projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR genomför utlysningen Aquatic Pollutants för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation kring förekomsten av föroreningar, patogener och antibiotikaresistenta bakterier i akvatiska miljöer samt vilka risker de innebär för människor och miljö.

Sverige är via Vetenskapsrådet, Formas och Sida, ett av de 26 länder som deltar i utlysningen för att stödja internationella forskningssamarbeten inom området.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: JPIAMR: Aquatic pollutants

Vetenskapsrådet kan stödja projekt inom utlysningens alla teman – Analys/Riskbedöming/Intervention – under förutsättning att projektet innehåller forskning på patogener och antibiotikaresistenta bakterier

Söks av: Enskild forskare som ingår som 1 av max 2 svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst 3 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max två svenska deltagare kan söka medel från Vetenskapsrådet inom samma konsortium. Det högsta belopp som kan sökas från Vetenskapsrådet för ett konsortium är totalt 300 000 Euro, eller högst 500 000 Euro om en sökande till Vetenskapsrådet är koordinator för konsortiet.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till Aquatic Pollutants: 18 maj 2020 (kl. 17.00). För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 26 maj 2020 (kl. 14.00).
Fullständig ansökan: Meddelas senare

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2020

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..